english | עברית
פרופילי אלומיניום

פרופילי צינורות עגולים

פרופילים | גופי תאורה | פרגולות | מערכות סולריות

אספקת פרופילי צינורות עגולים. פרופילי אלומיניום סטנדרטיים במגוון מידות, עיבודים וגימורים. ביצוע חיתוך הפרופילים במקום.


פנו אלינו

 Round Tube
צינורות עגולים

פרופיל צינורות עגולים

g/m t
mm
D
mm
3995 3 160
5259 4 159
15215 12.5 156
14095 11.5 156
9320 7.5 154
2579 2 154
2552 2 152.4
5993 4.8 152
3512 3 141
2916 2.5 140
9102 8.5 133.5
10306 10 131.5
3666 3.5 127
3105 3 125
1830 1.75 125
1520 1.5 121
2492 2.5 120
10945 12.7 114.3
8567 10 111
7318 8.5 110
4453 5 110
1607 1.75 110
2758 3.1 108
5878 7 106
1242 1.4 106
7176 9 103
7422 9.5 101.6
3706 4.5 101.6
2466 3 100
1418 1.7 100
1253 1.5 100
3190 4 98
3690 5 90
2124 2.9 89.8

 Round Tube
צינורות עגולים
פרופיל צינורות עגולים

g/m t
mm
D
mm
2188 3 89
1113 1.5 89
967 1.3 89
4446 6.35 88.9
5474 8.75 82.5
8270 15 80
3181 5 80
1959 3 80
1323 2 80
9235 19.05 76.2
6841 12.7 76.2
3762 6.35 76.2
2450 4 76.2
132 2.1 76.2
1031 1.63 76.2
763 1.2 76.2
1858 3 76
1559 2.5 76
777 1.25 74.5
1880 3.15 73.5
2341 4 73
772 1.3 71.6
3561 6.6 70.2
2757 5 70
2239 4 70
1705 3 70
1154 2 70
700 1.2 70
696 1.2 69.6
4665 10 65
3078 6.35 63.5
1627 3.18 63.5
849 1.65 63
1262 2.5 62
1001 2 61

  Round Tube
צינורות עגולים
פרופיל צינור עגול

g/m t
mm
D
mm
875 1.75 60.7
2748 6 60
2333 5 60
1451 3 60
983 2 60
744 1.5 60
4794 12.7 57.2
1145 2.5 56.5
1113 2.5 55
899 2 55
2078 5 54
882 2 54
1050 2.5 52
831 5 51

 Round Tube
צינורות עגולים
פרופיל צינור עגול

g/m t
mm
D
mm
 3342  9.55 50.8
 2394  6.35 50.8
 1855  4.75 50.8
 837  2.05 50.8
 708  1.7 50.8
 421  1 50.6
 2330  6.2 50.5
 2244  6
 0.25+   50.1
  0.0-
 1908  5  50
 1007  2.5  50
 814  2  50
 617  1.5  50
 537  1.3  50
 497  1.2  50
 416  1  50
 1660  4.45  48.4
 1493  4  48
 1145  3  48
 592  1.5  48
 772  2  47.5
 3404  11.5  46.4
 2316  7.0  46
 901  2.5  45
 730  2  45
 3426  12.7  44.5
 2998  10.35  44.5
 755  2.1  44.5
 2322  7.5  44
 716  2  44
 1382  4.2  43

Round Tube
צינורות עגולים
פרופיל צינור עגול

g/m t
mm
D
mm
1149 3.5 42.2
2252 5 42
989 5 42
838 2.5 42
679 2.0 42
763 3.8 41.4
2249 7.95 41.3
1034 3.2 41.3
705 3.5 41
1484 5 40
942 3 40
795 2.5 40
645 2 40
490 1.5 40
331 1 40
362 1.15 38.2
1710 6.35 38.1
948 3.2 38.1
314 1.6 38.1
1154 4 38
891 3 38
753 2.5 38
613 2 38
314 1 38
2796 25 37.7
379 2 37.5
1357 5 37
439 1.5 36
1272 5.0 35
1164 4.5 35
994 3.75 35
935 3.5 35
875 3.25 35
689 2.5 35
560 2 35
426 1.5 35
358 1.25 35

Round Tube
צינורות עגולים
פרופיל צינור עגול

g/m t
mm
D
mm
662 2.4 34.93
491 2.85 34.9
367 1.3 34.6
1507 6.3 34.5
1353 5.5 34.5
1018 4 34
994 4 33.3
648 2.5 33
1373 12.6 33
400 1.5 33
1191 5.25 32

 Round Tube
צינורות עגולים
פרופיל צינור עגול

g/m t
mm
D
mm
738 3 32
626 2.5 32
388 1.5 32
327 1.25 32
923 3.9 31.8
421 1.65 31.75
730 3 31.7
496 2 31.2
484 2 30.5
1696 10 30
687 3 30
475 2 30
583 2.5 30
363 1.5 30
293 1.2 30
246 1.0 30
283 1.2 29
1013 5.1 28.5
1013 5.1 0.25+-28.5
256 1.1 28.5
727 3.5 28
337 1.5 28
229 1 28
372 1.7 27.5
199 0.9 27
1054 6 26.7
989 5.5 26.7
603 3 26.7
498 2.5 26

Round Tube
צינורות עגולים
פרופיל צינור עגול

g/m t
mm
D
mm
486 2.5 25.4
304 1.5 25.4
780 4.25 25
390 2 25
477 2.5 25
299 1.5 25
252 1.25 25
204 1 25
319 1.7 23.8
657 4.1 23
264 2.4 23
146 1.25 23

 Round Tube
צינורות עגולים

פרופיל צינור עגול

g/m t
mm
D
mm
331 3 16
296 2.6 16
185 1.5 16
156 1.25 16
127 1 16
57 0.7 16
186 1.5 15.9
324 3.25 15
221 2 15
119 1 15
280 3 14
244 2.5 14
50 0.7 14
102 1 13
180 1.9 12.8
90 0.9 12.7
117 1.2 12.5
225 2.925 12
201 2.5 12
195 2.4 12
93 1 12
93 1.1 11
85 1 11
138 3.8 10.4
138 3.8 10.4
76 1 10
25 0.3 10
12 0.28 8.6
69 1.2 8
59 1 8
51 1 7

 


פרופילים סטנדרטיים
פיתוח פרופילים
משטחי אלומיניום
אלומיניום לבניין
פרופילים לריהוט
אלומיניום לשילוט
פרופילי קירור
פרופילים לארגזי נשיאה
פרגולות אלומיניום
קטלוג גופי תאורה
תאורת לד
תאורת גבס
תאורה T5
גופי תאורה תלויים
אביזרי תאורה
פרופילים למערכות סולריות
אביזרים למערכת סולרית
גלריית פרופילים סולריים
עיבוד אלומיניום
צביעת אלומיניום
תהליך האקסטרוזיה
חיבור פרופילי אלומיניום
סגסוגות אלומיניום
תקנים ליצור אלומיניום
תרומה לקהילה
צור קשר
קטלוג פרופילים
פרופילי זוויות
"H" פרופילי
T Z פרופילי
פרופיל Z
פרופיל אובלי
פרופיל זוית
פרופיל משולש
פרופיל ריבועי פינות עגולות
פרופילי זוויות שווי שוקיים
פרופילי מלבן פינות חדות
פרופילי מלבן פינות עגולות
פרופילי משושה
פרופילי משושה מלא
פרופילי פלחים עגולים
פרופילי פלחים פינות חדות
פרופילי פלחים פינות עגולות
פרופילי צינורות עגולים
פרופילי ריבוע פינות חדות
פרופילי תעלה פינות חדות
ציפוי פרופילי אלומיניום
פרופילי אלומיניום אלומיניום פרופילים גופי תאורה מערכות סולריות
פרופילים אלומיניום באקסטרוזיה פרופיל זווית קטלוג תאורה פרופילים למערכות סולריות
אלומיניום לתאורה סגסוגות אלומיניום זוויתן שווה שוקיים תאורה שקועה אביזרים למערכות סולריות
פרופילים לבניין ייצור אלומיניום - תקנים פלחים פינות חדות תאורת גבס פרופיל נושא עם מרזב
פרופילים למארזים ייצור שבלונות פלחים פינות עגולות תאורה תלויה מוט נושא
פרופילים למערכות סולאריות מיחזור אלומיניום פרופיל משושה תאורה T5 מדרך לגג
פרגולות מאלומיניום עיבוד אלומיניום פרופיל תעלה תאורת לד פרופיל נושא
אלומיניום לשילוט צביעת אלומיניום פרופיל מלבן פינות חדות גוף תאורה לד זוית למערכת סולרית
פיתוח פרופילי אלומיניום חיבור פרופילי אלומיניום פרופיל מלבן פינות עגולות גוף תאורה לד-8 מחבר לפאנל אופקי
פרופילים מדויקים גימור אלומיניום צינורות גוף תאורה ללדים מחבר נגד גנבות
פרופילים לפי דרישה משטחי אלומיניום פרופיל T גוף תאורה שקוע אומגה לגג רעפים
אלומיניום לצלעות קירור הסטוריה של אלומיניום פרופיל Z גוף תאורה פינתי אומגה למערכת סולרית
פרופילים לריהוט פרופיל H פרופיל גבס ולד מתאם לגג
פרופיל משושה מלא גוף תאורה T5 מחבר לפאנל סולרי
גלובל אל סי אס פלחים עגולים אביזרי תאורה מחבר קצה
גלריה פרופילי משולש גוף תאורה לגבס חבק נגד גנבות
שיתופי פעולה פרופילים אובליים גוף תאורת לדים זוית בסיס למשולש
תרומה לקהילה פרופיל מרובע פינות עגולות גוף תאורה תלוי משטח למערכת סולרית
צור קשר פרופיל ריבוע פינות חדות תאורת לד לתצוגה גלריית פרופילים סולריים
       כתובת: רח' היובל 4 חולון מיקוד 58811       טלפון: 03-6359708        פקס: 03-6359721       
קידום בגוגל | פרסום בגוגל קידום ופרסום אתרים | בניית אתרים | עיצוב אתרים MCpublish